Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2022-2023

Thứ bảy - 18/06/2022 15:52
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2022-2023
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
BAN TS TRƯỜNG TH MẬU LƯƠNG
 
 
 
                Số: 105 /KH-THML

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

            Hà Đông, ngày 25 tháng 5 năm 2022


KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Mậu Lương
Năm học 2022-2023
 
 
   


           Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017;
           Thực hiện Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội; Kế hoạch số 189/KH-TBCĐ ngày 18/5/2022 của Ban chỉ đạo công tác Tuyển sinh quận Hà Đông về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;
          Trên cơ sở thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2022 và Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận; Ban tuyển sinh (BTS) trường tiểu học Mậu Lương xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 của nhà trường như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 
2. Thực hiện tuyến tuyển sinh theo đúng quy định, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, giảm sĩ số HS/lớp, giảm số học sinh trái tuyến.
3. Tăng số HS được học 2 buổi/ngày.
4. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS trong quá trình đăng ký tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.
5. Đảm bảo tuyệt đối sự an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh.
II. CÁC BƯỚC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
 Bước 1. Trường Mầm non, Tiểu học cấp mã số đăng ký tuyển sinh cho cha mẹ HS 6 tuổi ở trường Mầm non và HS hoàn thành chương trình lớp 5 ở trường Tiểu học trước ngày 27/5/2022.
 Bước 2. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến:
- Trường hợp HS đã được cấp mã số đăng ký tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 trực tuyến:
+ Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin, có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;
+ Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến hoặc qua nhà trường hỗ trợ;
- Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục (nơi HS học năm học 2022-2023 tại Hà Nội) để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
  Bước 3. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo đến cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.
  Bước 4. Nhà trường xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh; tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.
  Bước 5. Nhà trường báo cáo chính thức kết quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT; phòng GD&ĐT tổng hợp kết quả tuyển sinh và báo cáo các cấp.
Lưu ý: Trên đây là các bước tiến hành cho những học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến (có mã số). Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh, trường hợp đăng ký vào các trường ngoài công lập sẽ không đăng ký trực tuyến, cha mẹ học sinh phải trực tiếp đến trường để đăng ký tuyển sinh.
III. THÀNH LẬP BAN  TUYỂN SINH:
- Trường Tiểu học Mậu Lương thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023 trình Trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập.
 - Trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập ban tuyển sinh trường Tiểu học Mậu Lương, năm học 2022-2023.
IV.  CHỈ TIÊU GIAO, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH:
1. Chỉ tiêu được giao: 8 lớp = 400 học sinh.
2. Thời gian tuyển sinh:
2.1. Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1: từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022.
2.2. Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:
- Từ 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022: Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.
                    + Sáng từ 7h30 đến 11h00.
                    + Chiều từ 14h00 đến 17h00’.

3. Địa điểm tuyển sinh:
Phòng học lớp 2A10; 2A9 và 3A8 (tầng 1) trường Tiểu học Mậu Lương P. Kiến Hưng  Q. Hà Đông - TP Hà Nội.
V. PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ TUYỂN SINH:
1. Phương thức:  Xét tuyển.
2. Độ tuổi:
Tuổi của trẻ vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 từ 7 đến 9 tuổi.
 Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.
 3. Đối tượng:
  Trẻ hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, cư trú trên địa bàn phường Kiến Hưng được phân tuyến học tại trường Mậu Lương thuộc các tổ dân phố: Tổ 9; 10; 11; 12; 13; 19; 20; 21và 22 phường Kiến Hưng
* Học sinh đúng tuyến là những học sinh hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh. (Đối với trường hợp hộ khẩu tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú và nhà trường điều tra lại có thực tế ăn, ở không và cũng có thể đề xuất xem một vài giấy tờ liên quan khác nhằm xác nhận để đón đúng học sinh thuộc tuyến tuyển sinh vào học tại trường).
 * Học sinh trái tuyến là những học sinh không có đủ điều kiện nêu trên.
4. Hồ sơ tuyển sinh:
-  Phiếu đăng ký dự tuyển vào học lớp 1, năm học 2022-2023 ( theo mẫu, có thể nhận trực tiếp tại ban tuyển sinh của trường) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Có dấu hoặc được công chứng).
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận Hà Đông hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường về việc hiện đang sinh sống cùng gia đình tại địa bàn phân tuyến tuyển sinh vào trường TH Mậu Lương (các trường hợp tạm trú, lưu trú cần xuất trình thêm hộ khẩu thường trú...).
VI.MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý:
1. Các bậc cha mẹ học sinh:
- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con, em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
- Phản ánh về Hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.
- Trang phục, tác phong khi vào trường cần văn minh, lịch sự.
2. Đối với nhà trường:
- Thông báo công khai tuyến tuyển sinh do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.
- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh nhà trường phân công các thành viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
3. Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
 

Do thời điểm tuyển sinh vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và toàn thể nhân dân. Hội đồng tuyển sinh trường TH Mậu Lương kính đề nghị: Tất cả các thành viên vào trường cần thực hiện nghiêm túc công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh đến làm công tác.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 của trường tiểu học Mậu Lương. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cha mẹ học sinh chưa rõ cần phản ánh trực tiếp và kịp thời về trưởng ban tuyển sinh nhà trường để giải quyết.

 
Nơi nhận:                                
- BCĐTS – Phòng GDĐT (để b/c)
- Ban tuyển sinh; (để t/h)
- Hồ sơ TS nhà trường và lưu VT      
    TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH
        HIỆU TRƯỞNG         Mai Thị Kim Dung

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

 
Thống kê
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 46
  •   Tháng hiện tại 5,817
  •   Tổng lượt truy cập 114,649